------------------------HMS--------------------------

 

I Apollo Budbiler AS er vi opptatt av at alle våre medarbeidere og partnere skal ta del i det daglige HMS arbeidet. Vi mener dette er viktig for å forebygge skader på mennesker, dyr, gods, økonomi, omdømme og miljø.

Som et supplement til eget HMS-system, har vi derfor utarbeidet en unik HMS-håndbok for alle medarbeidere og sjåfører. Denne beskriver på en enkel måte hvordan man skal håndtere de fleste situasjoner som kan oppstå i forbindelse med vår virksomhet. I tillegg inneholder HMS-håndboken blant annet: 

 

  • Arbeidsmiljøloven
  • Gjeldende regler og forskrifter for bransjen
  • Risikovurderinger
  • Avviksskjemaer
  • Instrukser
  • Rutiner
  • Sikringserklæringer
  • Etikk og moral

 

  • Alle sjåfører har ID-kort

 

Vi er også godkjent underleverandør for flere store internasjonale transportselskaper.